Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022-2023 година