Програма за превенция на ранното напускане на училище_2018-2019 уч. година