Програма за превенция на ранното напускане на училище_2019-2020 уч. година