Стратегия за развитието на СУ " Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смядово и План за действие с финансиране