График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация от кл. ръководители_II срок_2019-2020 уч. година