График за провеждане на консултации през_II срок_2018-2019 уч. година