График за провеждане на консултации в групите за целодневна организация на учебния ден_I срок_2018-2019 уч. година