График за провеждане на консултации в групите за целодневна организация на учебния ден_II срок_2018-2019 уч. година