График за провеждане на консултации в групите за целодневна организация на учебния ден_II срок_2019-2020 уч. година