Организация на учебния ден в СУ " Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово