Заповед за организиране и провеждане на изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение_2018-2019 уч. година