Заповед за организиране и провеждане на изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение_2019-2020 уч. година