Правила за работа на СУ " Св. св. Кирил и Методий" в условията на Covid - 19