Възобновяване на присъствените учебни занятия за учениците от начален етап, чиито родители са дали съгласие за тестване