Заповед за утвърждаване на критериите и размера на стипендиите през ІІ учебен срок_2018- 2019 г.