Заповед за утвърждаване на критериите и размера на стипендиите_2019-2020 г.