Общинският кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 година за учениците от IV клас до VII клас ще се проведе на 14.12.2019 г. от 9,00 часа в СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово

Дата за сайта: 
10.12.2019