Символи за оценяване на резултатите на учениците от I, II и III клас