Символи за оценяване на резултатите на учениците от I, II и III клас през 2022-2023 учебна година