Система от символи на качествените показатели за оценяване на резултатите на учениците от I-III клас_2018-2019 уч. година