Отбелязване на дните на безопасността на пътя за Република България - 2023 г. в СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово