Достойни продължители на делото на будителите

Дата за сайта: 
31.10.2017

   1 ноември е празник, който  ни препраща към изконните български ценности, към народната памет и историята. На този ден ние отдаваме почит към делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Вглеждаме се в любовта към родния край и отечеството, към стремлението да живеем с идеали и себераздаване.

    По трънливия път на нашата история плеяда извисени личности са ни дарили със светли мисли и примера на собствения си живот в името на духовното израстване и възпитание в родолюбие и патриотизъм. Ние, българите, сме единствената нация, която с подобен патос издига на пиедестал образованието и делото на своите будители.

   В деня на народните будители ние обръщаме поглед към миналото, защото то е отправна точка към нашето ново бъдеще. Ние, учителите и учениците, от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово чрез ежедневните си усилия се стремим да продължим делото на будителите, да съхраним родолюбието, да построим мост, по който всички ние да пренесем българщината  в бъдещето. Затова организираме поредица от инициативи, посветени на делото на будителите. Горди сме да представим част от есетата, които с вяра и ентусиазъм написаха нашите ученици.