Административни услуги

Дата за сайта: 
14.10.2019
Прикачен файлРазмер
PDF icon Вътрешни правила за организацията на административното обслужване556.27 KB
PDF icon Издаване на диплома за средно образование145.14 KB
PDF icon Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения229.34 KB
PDF icon Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021-2022 г.)115.85 KB
PDF icon Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI клас185.09 KB
PDF icon Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ127.33 KB
PDF icon Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ131.33 KB
PDF icon Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите165.84 KB
PDF icon Издаване на удостоверение за завършен клас192.09 KB
PDF icon Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности181.35 KB
PDF icon Издаване на удостоверения УП-2 и УП-3270.67 KB
PDF icon Преместване на ученици216.07 KB
PDF icon Приемане на деца в първи клас119.06 KB
PDF icon Приемане на ученици в V клас по училищен прием146.45 KB
PDF icon Приемане на ученици в VIII клас301.2 KB
PDF icon Приемане на ученици в XI клас130.72 KB
PDF icon Правила за предоставяне на достъп до обществена информация602.64 KB
Файл Заявление за записване на ученик26.1 KB
Файл Заявление за приемане в І клас24.51 KB
Файл Заявление за приемане на ученик в V клас24.12 KB
Файл Заявление за преместване в чужбина25.8 KB
Microsoft Office document icon Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас38.5 KB
Файл Заявление за издаване на дубликат21.64 KB
Файл Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование 21.78 KB
Файл Заявление за валидиране на компетентности33.58 KB
Microsoft Office document icon Заявление за издаване на УП 255 KB
Microsoft Office document icon Заявление за издаване на УП354.5 KB
Файл Заявление за достъп до обществена информация25.3 KB