Патриотична инициатива на учениците от VІІІ клас

Дата за сайта: 
31.10.2017

     Учениците от VІІІ клас и  техният класен ръководител г-жа Дарина Димитрова  организират преписване на първата историческа книга в българската история - „История славянобългарска“ на родолюбеца Паисий Хилендарски.