Проект eTwinning " Музика за позитивни мисли"

Дата за сайта: 
08.06.2020

    Учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово, съвместно със своите партньори по проект eTwinning "Музика за позитивни мисли" написаха книга с истории на екологични теми и илюстрации към тях. Историите, които засягат важни въпроси за опазването на нашата планета чиста и насърчаване на екологичното мислене, ще бъдат преведени от ученици на езиците на страните - участници - България, Румъния, Турция, Португалия и Йордания. 

https://www.storyjumper.com/book/read/84504975/CLIMATE-CHANGE-nbsp-STORIES?fbclid=IwAR0ILIVphc0_e8ZgGzrVMh3P2Ah_xNao5mJrkYsWXwCAKXF6BIUuVIzvU6o#