Проект „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия, военните паметници и паметниците, свързани с борбите за национално освобождение в гр. Смядово”

Дата за сайта: 
27.04.2022