Реализиране на дейности по НП към МОН "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" Модул "Библиотеките като образователна среда"