Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул „Библиотеките като образователна среда“