Програма "Еразъм +", Ключова дейност 2. "Сътрудничество между организациите и институциите"