Предоставяне на готова храна

Дата на публикуване: 
26.09.2017
Статус: 
Възложена
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект: 
Доставки
Краен срок за подаване на документи: 
03.10.2017 10:15
Краен срок за задаване на въпроси: 
03.10.2017 10:15
Номер в РОП: 
9068606

Документи

Дата на публикуване Вид на документа Файл
26.09.2017 Обявление Обява за поръчка (2.21 MB)
26.09.2017 Документация Документация за участие (5.68 MB)
26.09.2017 Документация Образец № 1 (976.12 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 2 (993.43 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 3 (969.74 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 4 (500.23 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 5 (680.93 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 6 (680.95 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 7 (535.73 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 8 (392.98 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 9 (447.45 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 10 (680.91 KB)
26.09.2017 Документация Образец № 11 (485.25 KB)
26.09.2017 Договор Проект на договор (3.69 MB)
04.10.2017 Обявление Информация за публикувана обява (1.33 MB)
04.10.2017 Информация Информация за удължаване на срока (1.33 MB)
10.10.2017 Протоколи Протокол (1.44 MB)
10.10.2017 Договор Договор (3.35 MB)
10.10.2017 Документация Техническо предложение (636.5 KB)
10.10.2017 Обявление Ценова оферта (649.83 KB)
01.10.2018 Обявление Образец № 8 (52.31 KB)
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Информация
01.10.2018 Документация
01.10.2018 Документация