Предоставяне на готова храна

Дата на публикуване: 
09.10.2018
Статус: 
Възложена
Вид: 
Открита процедура
Обект: 
Доставки
Краен срок за подаване на документи: 
12.10.2018 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 
12.10.2018 17:00
Номер в РОП: 
№ 9081360

Документи

Дата на публикуване Вид на документа Файл
01.10.2018 Покана Обява (372.71 KB)
01.10.2018 Документация Документация за участие (1.34 MB)
01.10.2018 Документация Информация за публикувана обява за обществена поръчка (211.67 KB)
01.10.2018 Документация Образец №1 (104.93 KB)
01.10.2018 Документация Образец №2 (107.49 KB)
01.10.2018 Документация Образец №3 (114.56 KB)
01.10.2018 Документация Образец №4 (63.52 KB)
01.10.2018 Документация Образец №5 (81.22 KB)
01.10.2018 Документация Образец №6 (131.5 KB)
01.10.2018 Документация Образец №7 (59.98 KB)
01.10.2018 Документация Образец №8 (52.31 KB)
01.10.2018 Документация Образец №8 (52.31 KB)
01.10.2018 Документация Образец №9 (56.6 KB)
01.10.2018 Документация Образец №10 (93.78 KB)
01.10.2018 Документация Образец №11 (56.84 KB)
01.10.2018 Документация Проект на договор (850.73 KB)
09.10.2018 Изменение Информация за удължаване срока за получаване на оферти за предоставяне на готова храна (208.08 KB)
17.10.2018 Договор Договор за възлагане на обществена поръчка (859.45 KB)
17.10.2018 Протоколи Протокол (404.83 KB)
17.10.2018 Документация Техническо предложение (131.41 KB)
17.10.2018 Документация Ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка (132.99 KB)