Преподавателски състав

Марияна Живкова Йорданова – директор

Сминка Христова Стоянова – зам. директор

Марияна Борисова Маринова - ръководител на направление ИКТ

Български език и литература

 • Иванка Симеонова Гичева
 • Снежина Иванова Йорданова-Иванова
 • Ивелина Недкова Борисова

Чужди езици

 • Йорданка Едрева Михайлова – руски език
 • Йовка Вескова Жечева – английски език
 • Мариана Маринова Антонова – английски език

Математика и информатикаа

 • Галя Илиева Вълчева
 • Мартина Пламенова Христова
 • Наташа Лазарова Десподова
 • Жулиета Атанасова димитрова

История и цивилизация

 • Росица Тодорова Георгиева
 • Дарина Станчева Димитрова

География и икономика

 • Росица Димитрова Димитрова
 • Дарина Станчева Димитрова

Биология и здравно образование

 • Валентина Стефанова Иванова
 • Росица Димитрова Димитрова

Химия и опазване на околната среда

 • Юлия Драгомирова Йорданова

Физика и астрономия

 • Драгомир Иванов Ганчев

Физическо възпитание и спорт

 • Михал Жечков Жечев
 • Живко Янков Желязков

Музика

 • Росица Горанова Йорданова

Изобразително изкуство

 • Виолета Жечкова Люцканова-Статева

Технологии и предпремачество

 • Виолета Жечкова Люцканова-Статева

Начален етап

 • Пенка Будимирова Маджарова
 • Снежана Росенова Тодорова
 • Радостина Стойчева Божанова
 • Георги Янков Генчев
 • Тинка Желева Колева
 • Пенка Ангелова Драгостинова
 • Нели Иванова Николова
 • Мариела Иванова Динева

Учители в ЦДО

 • Йорданка Димитрова Димитрова
 • Диана Георгиева Николова
 • Галина Петрова Пенева
 • Василка Павлова Въчева
 • Мариана Николова Стоянова
 • Елфида Сефгин Ахмед
 • Гюлжан Мустафова Ахмедова
 • Младен Георгиев Владимиров
 • Свилен Станиславов Колев
 • Таня Стоилова Сребкова

Психолог

 • Илина Георгиева Желязкова

Ресурсен учител

 • Филипина Петрова Александрова
 • Надежда Колева Колева

Логопед

 • Ивелина Пенчева Иванова