Преподавателски състав

Марияна Живкова Йорданова – директор

Сминка Христова Стоянова – заместник-директор

Станка Лазарова Иванова - заместник-директор

Марияна Борисова Маринова - ръководител на направление ИКТ

Български език и литература

 • Ирена Маринова Иванова-Господинова
 • Снежина Иванова Йорданова-Иванова
 • Ивелина Недкова Борисова

Чужди езици

 • Йорданка Едрева Михайлова – руски език
 • Йовка Вескова Жечева – английски език
 • Мариана Маринова Антонова – английски език

Математика и информатикаа

 • Галя Илиева Вълчева
 • Мартина Пламенова Христова
 • Наташа Лазарова Десподова
 • Жулиета Атанасова Димитрова

История и цивилизация

 • Младен Георгиев Владимиров
 • Дарина Станчева Димитрова

География и икономика

 • Росица Димитрова Димитрова
 • Дарина Станчева Димитрова

Биология и здравно образование

 • Валентина Стефанова Иванова
 • Росица Димитрова Димитрова

Химия и опазване на околната среда

 • Атанас Желков Атанасов

Физика и астрономия

 • Даринка Петкова Муткурова

Физическо възпитание и спорт

 • Михал Жечков Жечев
 • Живко Янков Желязков

Музика

 • Росица Горанова Йорданова

Изобразително изкуство

 • Александър Красенов Александров

Технологии и предпремачество

 • Александър Красенов Александров

Начален етап

 • Галина Петрова Пенева
 • Радостина Стойчева Божанова
 • Тинка Желева Колева
 • Пенка Ангелова Драгостинова
 • Пенка Будимирова Маджарова
 • Снежана Росенова Тодорова
 • Нели Иванова Николова
 • Мариела Иванова Динева
 • Светла Петрова Йорданова

Учители в ЦДО

 • Йорданка Димитрова Димитрова
 • Диана Георгиева Донева
 • Боряна Василева Банчева
 • Василка Павлова Въчева
 • Мариана Николова Стоянова
 • Елфида Сефгин Неджибова
 • Гюлжан Мустафова Ахмедова
 • Радина Стефанова Денева
 • Свилен Станиславов Колев
 • Таня Стоилова Сребкова

Психолог

 • Илина Георгиева Желязкова

Ресурсен учител

 • Филипина Петрова Александрова
 • Десислава Илиева Георгиева

Логопед

 • Ивелина Пенчева Иванова