Училище с европейски облик 

и възрожденски дух

   СУ "Св. св. Кирил и Методий" е единственото средно училище на територията на община Смядово. В него се обучават 380 ученици от І до ХІІ клас.

   Паралелките от VІІІ до ХІІ клас са профилирани, с профил „Природни науки“. Материалната база на училището е в много добро състояние. СУ  "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово разполага с три компютърни кабинета, кабинети по химия, физика и биология, библиотека с богат библиотечен фонд, неограничен достъп до интернет, физкултурен салон. 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово

Класна стая

Кабинет по Информационни технологии

РУО Шумен МОН