За училището

За училището

Училище с европейски облик 

и възрожденски дух

   СУ "Св. св. Кирил и Методий" е единственото средно училище на територията на община Смядово. В него се обучават 380 ученици от І до ХІІ клас.

   Паралелките от VІІІ до ХІІ клас са профилирани, с профил „Природни науки“. Материалната база на училището е в много добро състояние.

Преподавателски състав

Марияна Живкова Йорданова – директор
Сминка Христова Стоянова – заместник-директор
Станка Лазарова Иванова - заместник-директор
Преподаватели по: Български език и литература, Чужди езици, Математика, История и цивилизация, География и икономика, Информационни технологии, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Физическо възпитание и спорт, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Начален етап.

Subscribe to За училището