За училището

Училище с европейски облик 

и възрожденски дух

   СУ "Св. св. Кирил и Методий" е единственото средно училище на територията на община Смядово. В него се обучават 380 ученици от І до ХІІ клас.

   Паралелките от VІІІ до ХІІ клас са профилирани, с профил „Природни науки“. Материалната база на училището е в много добро състояние.

СУ  "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово разполага с четири компютърни кабинета, кабинети по химия, физика и биология, библиотека с богат библиотечен фонд, неограничен достъп до интернет, физкултурен салон.

Във всички учебни помещения оборудването е ново. Осигурено е столово хранене за учениците.

  В СУ  "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово работят 46 учители. Учителският екип е  висококвалифициран и амбициозен. Отношенията директор - учители – ученици са изградени на принципите на демократизма и толерантността.

  Добрата материална база и високият професионализъм на учителския екип са гаранция за осигуряване на качествено образование. Учениците участват в множество изяви на общинско, областно и национално ниво и се представят отлично. Участват в конкурси, олимпиади, спортни състезания. Всички, завършили средното си образование в "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово, се реализират успешно.