Профил на купувача

Обществена поръчка

Дата на публикуване: 
02.07.2019
Краен срок за подаване на документи: 
12.07.2019 17:00
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Статус: 
Затворена

Пазарна консултация

Дата на публикуване: 
03.06.2019
Краен срок за подаване на документи: 
12.06.2019 17:00
Вид: 
Пазарна консултация
Статус: 
Отворена

Предоставяне на готова храна

Дата на публикуване: 
09.10.2018
Краен срок за подаване на документи: 
12.10.2018 17:00
Вид: 
Открита процедура
Статус: 
Възложена

Предоставяне на готова храна

Дата на публикуване: 
26.09.2017
Краен срок за подаване на документи: 
03.10.2017 10:15
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Статус: 
Възложена
Subscribe to Профил на купувача