Първи национален конкурс "Иноватори в образованието" на тема "За учителите, които вдъхновяват"