Училищно настоятелство - Обява за провеждане на търг за отдаване под аренда на земеделска земя