Обществена поръчка

Дата на публикуване: 
02.07.2019
Статус: 
Затворена
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект: 
Строителство
Краен срок за подаване на документи: 
12.07.2019 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 
09.07.2019 17:00
Номер в РОП: 
9089841

Документи

Дата на публикуване Вид на документа Файл
02.07.2019 Обявление ОБЯВА (575.46 KB)
02.07.2019 Документация УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ (1.71 MB)
02.07.2019 Документация Количествено-стойностна сметка (266.48 KB)
02.07.2019 Договор ДОГОВОР (722.4 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 1 (170.23 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 2 (85.52 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 3 (150.58 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 4 (222.1 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 5 (97.63 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 6 (94.78 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 7-А (90.68 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 8 (92.46 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 9 (273.47 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 10 - ценово предложение (89.55 KB)
02.07.2019 Информация ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА (196.86 KB)
02.07.2019 Документация Образец № 7 (123.21 KB)
02.07.2019 Документация Образци (Word) (361.82 KB)
02.08.2019 Протоколи Протокол (4.25 MB)
07.08.2019 Договор Договор (1.15 MB)
02.04.2020 Информация Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т.7 от ЗОП (210.63 KB)