График за провеждане час на класа. График за консултиране на родители и ученици и водене на задължителната училищна документация през учебната 2023-2024 година