„Цветна композиция от пролетни цветя и билки" - родителска среща в 5 клас