Изпълнение на дейности по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда"