Спечелен конкурс за проект на тема „България до мен“ на фирма „Парти Дринкс“ ЕООД