Участие на ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово в проект "Образовани и активни млади хора - защитници на човешки и граждански права в област Шумен"