Национална програма „Заедно за всяко дете", Модул „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

Дата за сайта: 
19.10.2022
Прикачен файлРазмер
PDF icon Информация за проекта 271.34 KB
PDF icon "Засаждаме бъдеще" с родители и ученици от 2-а клас546.64 KB
PDF icon Презентация "Училището - място за щастливи деца"1.36 MB
PDF icon "Училището - място за щастливи деца" - среща с родители на ученици от 3-б клас277.64 KB
Файл „Взаимоотношения родители – деца“- среща с родители на ученици от 2-б клас32.54 KB
PDF icon 16 ноември - Ден на толерантността в 1 клас913.45 KB
PDF icon Среща с родители на учениците от 7-а клас на тема "Безопасен интернет"518.87 KB
PDF icon "На Коледа стават чудеса!" с родители и ученици от 6-а клас514.86 KB
PDF icon "Празнуваме Коледа" - родителска среща в 6-б клас478.71 KB
PDF icon "Коледа свята!" - 7-б клас515.08 KB
PDF icon "Зимни празници и обичаи" - среща с родители на ученици от 5 клас517.84 KB
PDF icon "Коледна работилница" в 4-б клас515.9 KB
PDF icon „Тази Коледа чудесата правите Вие“ - родителска среща в 3-а клас515.49 KB
PDF icon "Коледна работилница" и в 4-а клас516.76 KB
PDF icon Среща с родители на ученици от 7-а клас на тема „Възпитанието на моето дете“ 519.57 KB
PDF icon Урок по родолюбие във 2-а клас515.62 KB
PDF icon Разкажи ми приказка" - родителска среща в 3-б клас516.78 KB
PDF icon Родители и ученици от 4-б клас оформиха зелен кът в двора на училището515.79 KB
Файл Среща с родители на ученици от 7-б клас на тема „Седмица на гората 2023 г.“33.16 KB
PDF icon Родителска среща в 6-б клас на тема "22 април - Ден на Земята“ 517.5 KB
PDF icon "Всички сме в играта". Родителска среща в 3-аклас516.32 KB
PDF icon „Мама, татко и аз спортуваме в училище“ - родителска среща в 4-а клас515.79 KB
PDF icon „Цветна композиция от пролетни цветя и билки" - родителска среща в 5 клас516.29 KB