„Зелена класна стая“ - Национална кампания „Чиста околна среда 2023 г.“