Ученически шкафчета закупени в СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Осигуряване на ученически шкафчета"