Новини

Извънкласни дейности

08.07.2020

Клуб " Морал, ценности и религия": https://www.youtube.com/watch?v=8KMXyLhRYxQ&fbclid=IwAR34Q6nYeVzju5cJ7E_ZXFyyVhWE2f9hdLkNe0uY_cqKHDPFxxnZpYjF7jU

Манастирите в България: outube.com/watch?v=wFUsh65fxeE&t=1s&fbclid=IwAR3paRqfRNJjJiduBc9H8Zqn8ilh42Wdaq9j5oyLJIEbRqblI_tko1Am_sA

Проект eTwinning " Музика за позитивни мисли"

08.06.2020

    Учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово, съвместно със своите партньори по проект eTwinning "Музика за позитивни мисли" написаха книга с истории на екологични теми и илюстрации към тях. Историите, които засягат важни въпроси за опазването на нашата планета чиста и насърчаване на екологичното мислене, ще бъдат преведени от ученици на езиците на страните - участници - България, Румъния, Турция, Португалия и Йордания. 

11 май- Патронен празник на СУ " Св. св. Кирил и Методий"

10.05.2020

Литературно четене - 12 клас

 https://www.youtube.com/watch?v=6DAY9nCR_r0&feature=youtu.be

Поздрави по случай празника на училището от европейски партньори:   https://www.youtube.com/watch?v=7YwKY8flCO8&feature=youtu.be

Поздрав от учениците от Клуб " Морал, ценности и религия": 

Страници

Subscribe to Новини